Ambient Assisted Living Joint Programme

AAL JP programmet støtter projekter og aktiviteter, som fremmer udvikling og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi til gavn for ældre medborgeres selvhjulpne trivsel, sundhed og deltagelse i samfundslivet.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation

Projekttype

Udvikling

Partnere

Kommune, Privat virksomhed, Konsortium

Arbejdsmarkedets Feriefond

De feriepenge, der ikke bliver udbetalt, og renterne af de feriepenge, der står i FerieKonto, tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond. Her anvendes de til at støtte feriemuligheder for lønmodtagere.

Forretningsområde

Oplevelseserhverv, Kultur

Projekttype

Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Christian Nielsens Fond

Fonden har til formål at yde støtte til dansk industriel og teknologisk udvikling.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Privat virksomhed

COSME

Formålet med COSME er at forbedre konkurrenceevnen for europæiske SMV’er.

Projekttype

Demonstration / markedsmodning

Partnere

Kommune, Privat virksomhed

Type støtte

Lån, Finansiering

Danmarks Eksportråd - Eksportstart

Eksportstartprogrammet har til formål at bistå små og mellemstore virksomheder i start eller udvidelse af eksport.

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Udvikling

Partnere

Privat virksomhed

Det Danske Filminstitut

Ifølge filmloven er Filminstituttets hovedformål at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark

Forretningsområde

Kultur

Projekttype

Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Privat virksomhed

Det Frie Forskningsråd

De fem faglige forskningsråd støtter forskning baseret på forskernes egne initiativer. Rådene støtter ansøgninger om konkrete forskningsaktiviteter inden for både enkelte videnskabelige forskningsområder og tværvidenskabelig forskning.

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Forskning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole

Egmont Fonden

Egmont Fondens almennyttige virksomhed er koncentreret om initiativer, der kan medvirke til at skabe varige forbedringer for børn og unge.

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

ELFORSK

Programmet har til formål at videreudvikle et område med et stort potentiale for energieffektivisering og nye konkurrencedygtige produkter.

Forretningsområde

Bæredygtig energi

Projekttype

Forskning, Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Erasmus+

Videregående og erhvervsrettede uddannelser og børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser så vel som almen voksenuddannelse og ungdomsområdet kan søge om tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter gennem Erasmus+.

Forretningsområde

Oplevelseserhverv, Uddannelse, Kultur

Projekttype

Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

"Et Kreativt Europa"

“Et Kreativt Europa” er EU's støtteprogram til de kulturelle og kreative sektorer i Europa. Formålet med fonden er at bidrage til vækst og beskæftigelse.

Forretningsområde

Oplevelseserhverv, Uddannelse, Kultur

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram)

Fondens formål er at støtte udvikling og demonstration af nye energiteknologier. EUDP skal bidrage til at opfylde de energipolitiske mål samt udnytte og udbygge de danske erhvervspotentialer på energiområdet samt bygge bro mellem forskning og marked.

Forretningsområde

Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

FilmFyn

FilmFyn støtter og investerer i kunstnerisk interessante og dagsordensættende produktioner, som skaber omtale og synlighed af Fyn og understøtter udviklingen af produktionsmiljøet i FilmFyns område.

Forretningsområde

Kultur, Øvrige

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Kommune, Privat virksomhed

Fonden for entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskabs primære indsatsområde er uddannelsessektoren, hvor Fondens midler skal medfinansiere projekter og aktiviteter, der fremmer visionen.

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Privat virksomhed

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s støtteprogram for forskning og innovation. Horizon 2020 støtter hele innovationscyklussen: Grundforskning, strategisk forskning, produktudvikling og innovation, prototyper, produktgodkendelse og markedsintroduktion.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Forskning, Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Human Frontier Science Programme (HFSP)

At støtte grundforskning og internationalt forskningssamarbejde med fokus på komplekse mekanismer hos levende organismer.

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Forskning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Industriens Fond

Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk erhvervslivs og industris konkurrenceevne.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Innovationsfonden

Innovationsfonden har til formål at uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling, turisme og innovation.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Øvrige

Projekttype

Forskning, Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Innovationsmiljøer

Formålet med innovationsmiljøordningen er at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke kompetencer, som kan blive morgendagens vækstvirksomheder.

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Privat virksomhed

Interreg 5A

Interreg Deutschland-Danmark skal fremme vækst og samarbejde hen over grænsen inden for blandt andet erhverv, energi, beskæftigelse, uddannelse og kultur.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Forskning, Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Interreg Baltic Sea Region

Interreg B er et EU-program som faciliterer transnationalt samarbejde i regionen omkring Østersøen (det Baltiske Hav)

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Øvrige

Projekttype

Forskning, Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

INTERREG EUROPE

INTERREG EUROPE sigter efter at forbedre regionale udviklingspolitikker- og programmer.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Øvrige

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Kommune, Region

Jascha Fonden

Formålet er at yde støtte til sociale og almennyttige formål.

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Udvikling

Partnere

Privat virksomhed, Forening

Landdistriktspuljen - forsøgsprojekter

Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, herunder at medvirke til skabelse og bevarelse af arbejdspladser.

Forretningsområde

Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv, Kultur

Projekttype

Udvikling

Partnere

Kommune, Privat virksomhed, Forening

LIFE

LIFE er EU’s miljø- og naturbeskyttelsesprogram. Målet er at bidrage til implementering, opdatering og udvikling af EU’s miljøprogrammer og -lovgivning ved at medfinansiere projekter med europæisk merværdi.

Forretningsområde

Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Lokale og Anlægsfonden

Lokale- og Anlægsfonden udvikler, støtter og rådgiver om byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Byggerierne spænder lige fra spejderhytter til klubhuse.

Forretningsområde

Kultur, Øvrige

Projekttype

Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Miljøeffektiv teknologi

Der kan under programmet ydes tilskud til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye løsninger og til etablering af større fyrtårnsprojekter med et lovende miljø- og markedspotentiale

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Nordea-fonden

Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Den har fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Fonden vægter aktiviteter af høj kvalitet, som aktivt involverer mange mennesker - og som er med til at give “en sund sjæl i et sundt legeme”.

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Nordforsk

NordForsk skal bidrage til at styrke og videreudvikle Norden som en af verdens mest dynamiske regioner for forskning og innovation. NordForsk skal således fremme et effektivt samarbejde mellem de nordiske lande indenfor forskning og forskeruddannelse.

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Forskning, Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Nordisk Energi Forskning

Nordisk Energi Forskning forskellige projekter inden for energiområdet. Ordningen indeholder forskellige kategorier med forskellige retningslinjer. Det er et krav, at projektet som minimum inddrager deltagere fra tre nordiske lande.

Forretningsområde

Bæredygtig energi

Projekttype

Forskning, Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Nordisk Film og TV Fond

Fondens formål er at fremme produktion og distribution af nordiske film- og tv-produktioner af høj kvalitet.

Forretningsområde

Kultur, Øvrige

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Nordisk Investeringsbank (NIB)

Nordisk Investeringsbank har til formål at yde lån og stille garantier på bankmæssige vilkår og i overensstemmelse med samfundsøkonomiske hensyn

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Nordisk kulturfond

Fonden har til opgave at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Dette gælder kulturelt samarbejde både i og uden for Norden.

Forretningsområde

Kultur

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Nordisk Projekteksportfond (NOPEF)

NOPEF giver fordelagtige lån og tilskud til små og mellemstore virksomheders forstudier i forbindelse med international etablering og eksport projekter.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling

Partnere

Professionshøjskole, Privat virksomhed

OK-puljen

Udviklings- og forskningspulje som kun kan søges af sundhedsprofessionelle til forskning og udvikling af praksis.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Uddannelse

Projekttype

Forskning, Udvikling

Puljens fokus/kategori

Forskning og udvikling

Puljen til kultur i hele landet

Kulturpuljen til hele landet har som sit overordnede sigte at videreudvikle og højne kvaliteten i kulturlivet uden for hovedstadsområdet yderligere.

Forretningsområde

Kultur

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Type støtte

Finansiering

Realdania - fonden for det byggede miljø

Realdanias mission er at højne livskvaliteten gennem det byggede miljø. Der sættes fokus på det liv, der leves i og imellem husene.

Forretningsområde

Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv, Kultur

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Rockwoll Fonden

Rockwoll Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning, at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål, samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Øvrige

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Sønderjyllands Investeringsfond

Fondens formål er at yde lån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder, herunder handlende håndværkere og landbrug, som skønnes at kunne styrke udviklingen i Sønderjylland.

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Udvikling

Partnere

Privat virksomhed

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation er en fond, der har til formål at styrke relationerne mellem de nordiske lande og Japan.

Forretningsområde

Uddannelse, Øvrige

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

SE Vækstpulje

At fremtidssikre det samfund, som SE’s kunder og andelshavere er en del af, ved at tage højere ansvar for erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv i deres forsyningsområde.

Forretningsområde

Bæredygtig energi

Projekttype

Udvikling

Type støtte

Tilskud, Finansiering

Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder bl.a. for at synliggøre kulturens rolle og betydning som en drivkraft, der kan bevæge den enkelte, understøtte demokrati, skabe værdi og være med til at styrke såvel de små som de store fællesskaber.

Forretningsområde

Kultur

Type støtte

Tilskud

THE VELUX FOUNDATIONS

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN yder begge støtte til almennyttige opgaver med videnskabelige, kulturelle, kunstneriske og sociale formål.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Forskning, Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

TrygFonden

Med fokus på områderne sikkerhed, sundhed og trivsel har TrygFonden som mål at skabe mere tryghed i Danmark, og yder i den forbindelse støtte til både tryghedsskabende projekter, forskning, udstyr og kurser.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation

Projekttype

Forskning, Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Vækstfonden - Finansiering af forskning og udvikling

At fremme erhvervslivets udviklingspotentiale gennem finansiering af perspektivrige og risikobetonede udviklingsprojekter af helt nye eller afgørende forbedrede produkter, koncepter, produktionsmetoder og serviceydelser.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Øvrige

Projekttype

Forskning, Udvikling

Partnere

Kommune, Privat virksomhed

Videnspædagogiske Aktivitetscentre

Formålet er at støtte videnspædagogiske aktivitetscentre, der står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener og som bygger på vidensformidling via publikums aktive deltagelse.

Forretningsområde

Oplevelseserhverv, Kultur

Projekttype

Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Aage V. Jensens Fonde

Aage V. Jensens Fonde har som formål at bevare naturen og beskytte de vilde dyr.

Forretningsområde

Øvrige

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole
Få vist resultatet på dit eget site