Kontaktoplysninger

TrygFonden
Hummeltoftevej 49
DK - 2830 Virum

Telefon: 45 26 08 00
Email: info@trygfonden.dk

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation

Type støtte

 • Tilskud

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium
 • Region

Projekttype

 • Forskning
 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

TrygFonden arbejder med øget tryghed i Danmark, da netop tryghed er en vigtig grundsten i vores liv. Fonden ønsker at bidrage til, at alle i Danmark er i stand til at tage ansvar for såvel egen som andres tryghed. Specifikt arbejder initiativet indenfor de tre kerneområder sikkerhed, sundhed og trivsel, og under hvert af kerneområderne ligger en række underliggende fokusområder. Klik her for at læse mere om TrygFondens kerneområder og underliggende fokusområder.

Fonden arbejder udfra følgende principper for projekter:

 • Projekterne er handlingsrettede
  TrygFonden støtter og udvikler konkrete og handlingsrettede projekter, der er tæt på danskernes hverdag. Målgrupperne mødes der, hvor utrygheden opstår, fx på stranden, i trafikken, på hospitalet, og her tilbydes de viden, aktiviteter og værktøjer, der sætter modtageren i stand til selv at handle og forebygge.

 • Projekterne er langsigtede
  Projekterne er ofte langsigtede. Dels fordi udviklingen af et projekt kræver et grundigt forarbejde, og dels fordi TrygFonden ønsker at involvere projektets målgruppe og på længere sigt motivere til at handle og ændre adfærd.

 • Projekterne er baseret på partnerskaber
  Jo flere vi er, jo mere ved vi. Derfor indgår TrygFonden samarbejde med partnere, der bidrager med ekspertviden, kompetencer og erfaring på projekterne. Det er fondens klare overbevisning, at partnerskaberne øger projekternes værdi.

 • Projekterne er baseret på viden
  Alle projekter er baseret på dokumenteret viden om det område, projektet retter sig mod. Denne viden kan være dokumenteret i fx analyser, forskningsrapporter og statistikker. Der er ofte også knyttet forskning direkte til projekterne.

TrygFondens principper for uddeling er:

 • Projektet skal høre ind under et af fondens fokusområder
  For at et projekt kan komme i betragtning til støtte, skal det høre ind under et af TrygFondens fokusområder.

 • Projektet er lokalt eller landsdækkende
  TrygFondens regionale råd behandler ansøgninger til projekter, der foregår i lokale miljøer og kommer den lokale befolkning til gode. TrygFonden behandler ansøgninger, der er landsdækkende, eller som går på tværs af to eller flere regioner.

 • Projektet skal komme så mange som muligt til gode

  Projektet skal være til glæde for så mange som muligt i lokalsamfundet eller på landsplan, og der skal for hvert projekt ligge en formidlingsplan, som redegør for, hvordan projektets resultater skal kommunikeres.

 • Projektet må gerne være flerårigt
  Projekterne kan strække sig over flere år.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der gælder særskilte regler for ansøgningen samt behandlingen af denne, hvis der søges støtte til forskning. Klik her for at læse mere.

Hvem kan søge

For information om ansøgning klik her

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema kan findes her

Ansøgningsfrist

Der er to regionale ansøgningsrunder om året og tre landsdækkende ansøgningsrunder om året. I de tre runder behandler vi også forskningsansøgninger.

For datoer på ansøgningsfrister klik her

Der er en behandlingstid på fire måneder efter ansøgningsfristen. Forskningsansøgninger kan på grund af review-procedure have længere behandlingstid.
Ansøgninger skal indsendes senest kl. 12 den dag, der er ansøgningsfrist.