Kontaktoplysninger

Uddannelsesministeriet
Jette Esager Rasmussen
International koordinator
Tlf.: 7231 8897
E-mail: jera@uds.dk

Type støtte

 • Tilskud

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole

Støttebeløb

 • 0.5 - 1.0 mio.

Projekttype

 • Udvikling

Forretningsområde

 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur

Antal partnere

 • 5-10
 • Flere end 10

Beskrivelse

Erasmus+ er EU´s nye uddannelsesprogram. Programmet samler tilskud internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter i ét større og mere enkelt program.
Programmet Erasmus + samler de programmer som tidligere var kendt som:

 • Comenius – grundskole og ungdomsuddannelser
 • Leonardo – erhvervsuddannelser
 • Erasmus – videregående uddannelser
 • Jean Monnet – videregående uddannelser
 • Grundtvig – almen voksenuddannelse og folkeoplysning

Erasmus+ trådte i kraft den 1. januar 2014 og løber frem til 31. december 2020.

For at gøre det lettere for dig at finde rundt i de mange muligheder for tilskud under Erasmus+, er programnavnene fra de tidligere programmer for Livslang Læring og Aktive Unge ændret. Det betyder, at du fremover ikke skal lede efter eksempelvis Leonardo da Vinci, Comenius eller Grundtvig, når du skal søge om tilskud. Du kan nu nøjes med at orientere dig efter den sektor, du repræsenterer. Arbejder du med erhvervsrettede uddannelser skal du fremover søge gennem “Erasmus+: Erhvervsrettede grund- og efteruddannelse” og repræsenterer du en skole, skal du søge gennem “Erasmus+: Børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse”.

Formål

Erasmus+ er åben for organisationer på alle niveauer inden for det formelle uddannelsessystem samt inden for ungdom og idræt. Erasmus+ programmet har til formål at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og bakker op om EU-landenes forsøg på at modernisere de almene uddannelser, de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser og ungdomsarbejde.
Erasmus+ støtter også tværnationale partnerskaber, bl.a. inden for uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, ungdomsinstitutioner og -organisationer, for at fremme samarbejdet og forbinde uddannelses- og arbejdsverdenen.

Kapital og støtteprocent

Det syv år lange program har et budget på 14,7 mia. euro, hvilket er en budgetstigning på 40 %. Budgettet fordeles på individuel mobilitet med mindst 63 %, Samarbejde om innovation og udveksling af god praksis mindst 28 % og politikudvikling 4,2 %.

Hvem kan søge

Programmets primære målgruppe udgør en lang række individer fra studerende og elever til frivillige og undervisere. Disse individer nås gennem organisationer, institutioner og lignende.
Adgang til programmet relaterer sig derfor til disse to former for aktører: deltagere samt deltagende organisationer. Retningslinjerne for støtte afhænger af i hvilket land de er placeret.

Ansøgningsskema

Klik her for at finde ansøgningsskemaer

Ansøgningsfrist

Der kommer løbende nye opslag omkring ansøgningsrunder, så hold øje med ministeriets hjemmeside, så du kan se, hvornår det er relevant for dig at søge.