Kontaktoplysninger

Joint Secretariat Rostock
c/o Investitionsbank Schleswig-Holstein
Grubenstrasse 20
18055 Rostock, Germany
Tel: +49 381 45484 5281
Fax: +49 381 45484 5282
E-mail: info@eu.baltic.net

Joint Secretariat Riga
c/o State Regional Development Agency
Ausekļaiela 14-6
Riga, LV-1010, Latvia
Tel: +371 6 735 7368
Fax: +371 6 735 7372

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium
 • Region

Type støtte

 • Tilskud

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Øvrige

Projekttype

 • Forskning
 • Udvikling

Puljens fokus/kategori

 • Grundforskning
 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Beskrivelse

Interreg B 2014-2020 er en videreførelse af Interreg Baltic Sea Region programmet, som løb i perioden 2007-2013. Programmet støtter integreret territorial udvikling og samarbejde i retning af en mere innovativ, tilgængelig og bæredygtig region. I Interreg B samarbejder lande i regionen omkring Østersøen på projekter, der adresserer fælles kerneudfordringer såvel som muligheder.

Programmet består overvejende af lande, som er medlem af EU, men også få andre lande. De involverede parter er: Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Sverige, nordlige dele af Tyskland, Norge, Hviderusland og dele af Rusland.

Som minimum tre partnere fra tre forskellige lande kan udvikle et projekt, og dette bør være tydeligt rettet mod behov såvel som fordele for regional udvikling. Desuden skal projektet høre ind under en af følgende fire områder, da der er indenfor disse, at Interreg B 2014-2020 har valgt at fokusere:

 1. Capacity for innovation
 2. Management of natural resources
 3. Sustainable transport
 4. EU strategy support

Projekter inden for samme temaer vil blive inddelt i klynger med henblik på at koordinere aktiviteter samt øge effekten af projekterne. Klyngerne kører sideløbende med de enkelte projekter.

Kapital og støtteprocent

Programmets kapital stammer fra the European Regional Development Fund (ERDF, 263,8 mio. Euro), The European Neighbourhood Instrument (ENI) og Norge, og desuden skal de enkelte projekter stille med egne ressourcer.

Se her for mere info.

Hvem kan søge

Gruppen af mulige ansøgere er bred.

Ansøgning

For info om ansøgning og ansøgningsskema se følgende link.

Ansøgningsfrist

En ny ansøgningsrunde åbner i efteråret 2017.