Kontaktoplysninger

Innovationsfonden
Østergade 26 a, 4. sal
DK – 1100 København K
Telefon: 6190 5000 (ml. kl. 9.00-15.00)
E-mail: kontakt@innovationsfonden.dk

Type støtte

 • Tilskud

Projekttype

 • Forskning
 • Udvikling

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Region

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Øvrige

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Beskrivelse

Innovationsfonden blev etableret den 1. april 2014 med det formål at uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Fonden er en videreførelse af Højteknologifonden, hvis overordnede formål var at styrke vækst og beskæftigelse i det danske samfund gennem risikovillige investeringer i højteknologiske projekter og platforme. Med etablering af Innovationsfonden sker der en markant forenkling af forsknings- og innovationssystemet, der samtidig rettes mere mod efterspørgsel. Desuden åbner det op for muligheden for at sætte mere sammenhængende satsninger i gang på tværs af forskning, teknologiudvikling og innovation.

Der er tre indgange til at søge investering til udvikling af din idé:

 • Grand Solutions: Til markante investeringer og længerevarende projekter/partnerskaber med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering.
 • InnoBooster: Til mindre virksomheder, iværksættere og forskere med gode udviklingsplaner.
 • Talent: Til dig, der er studerende, nyuddannet eller forsker og ønsker at blive iværksætter eller at få en forskerkarriere i det private.

Indenfor hvert område er en række underområder som peger i forskellige retninger.

Kapital og støtteprocent

Innovationsfonden har i 2015 et budget på knap 1,6 milliarder kroner.

Ansøgningsskema

Relevante dokumenter kan findes ved hver enkel ansøgningsmulighed. Klik her for at finde aktuelle ansøgningsmuligheder.

Ansøgningsfrist

Aktuelle ansøgningsfrister findes sammen med ansøgningsskemaerne.