Kontaktoplysninger

Danske Bioanalytikere
Skindergade 45-47, 1.
1159 København K

Tlf.: 44 22 32 46
Fax: 44 22 32 32
E-mail: dbio@dbio.dk

Kontaktperson:
Lisa Bjørnlund Strandmark
tlf. 44 22 32 59
E-mail: lbs@dbio.dk

Forretningsområde

  • Velfærdsinnovation
  • Uddannelse

Projekttype

  • Forskning
  • Udvikling

Puljens fokus/kategori

  • Forskning og udvikling

Beskrivelse

Pengene stammer fra overenskomsten 2015. Puljen er altså en del af de regionalt ansattes lønsum. Derfor går den udelukkende til at støtte lyse ideer fra regionalt ansatte, der hører til Sundhedskartellets medlemsgrupper.

​Temaet er denne gang ”Forløb på tværs af sektorer for kronikere og sårbare patienter”. Det betyder, at projekterne skal være rettet mod disse patientgrupper, altså mennesker med langvarig og gentagne kontakter med sundhedsvæsnet. Der vil blive lagt vægt på at støtte projekter, som sigter på at forebygge indlæggelser fx gennem telemedicinske løsninger eller via udgående funktioner.
Din idé kan derfor fx være bedre forebyggelse, opsporing, monitorering, diagnostik, behandling eller rehabilitering for nogle af disse patientgrupper.

Kapital og støtteprocent

OK-puljen har i 2015 et budget på 14 mio. kroner.

Projekterne kan have brug for samarbejdspartnere ”udefra”, og det er muligt, da der kan søges til fx løn, konsulentbistand, materialer, samarbejde med andre institutioner osv. Mindstebeløb, der kan søges, er 300.000 kr. Løn kan fx være til videnskabelige assistenter, ph.d. eller postdoc. Almindelig drift kan der ikke søges til.

Ansøgningsskema

Relevante dokumenter kan findes på OK-puljens hjemmeside
Ansøgningsskema findes her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for 2017 er endnu ikke fastsat.