Kontaktoplysninger

Jascha Fonden
Vedbæk Stationsvej 18
2950 Vedbæk

Att.: Administrator Charlotte Hvid

Telefon: 70205599
(mandag 10.00-12.00, torsdag 14.00-16.00)
E-mail: info@jaschafonden.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.

Type støtte

 • Tilskud

Projekttype

 • Udvikling

Særlige forhold

 • Støtte til drift
 • Støtte til anlæg

Partnere

 • Privat virksomhed
 • Forening

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

Jascha Fonden blev stiftet i 1992, og har gennem årene ydet hjælp til mange forskelligartede projekter, og har historisk set altid arbejdet ud fra devisen om, at så mange som muligt skal have glæde af
bevillingerne. Derfor anvendes hovedparten af fondens midler til at støtte institutioner og foreninger.

Fonden har til formål at yde støtte til:

 • Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme
 • Eksperimenterende sociale bistandsprojekter
 • Andre sociale og almennyttige formål

Eksempler på projekter som har modtaget støtte:

 • Sansehaver, indretning af invalidebiler, værkstedindretning, hjælp til udgivelse af informationsmateriale for forskellige patientforeninger, handicap idræt, spiseforstyrrelser, tilskud til forskning i forskellige sygdomme, sommerhusindretning for handicapgrupper.
 • Kursusafholdelse, netværksgrupper, støtte til gadebørn, voldramte, kræft- og aidspatienter osv.
 • Støtte til privatpersoner med særlige behov, hovedsagelig som følge af deres handicap eller alvorlig sygdom.

Kapital og støtteprocent

Der er i de seneste år uddelt mere end 6. mio. kr. årligt.

Ansøgningsskema

Ansøgningsvejledning og dokumenter findes her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for forskningsansøgninger er d. 15. marts 2018