Kontaktoplysninger

SE
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Spørgsmål relateret til ansøgning:
Susanne Theils
Tlf.: 2082 9958
Send mail

Spørgsmål relateret til økonomi og generelle spørgsmål til SE Vækstpulje og SE Vækstpulje Nyfors:
Steen Thomsen
Tlf.: 7518 8060

Type støtte

 • Tilskud
 • Finansiering

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.

Forretningsområde

 • Bæredygtig energi

Projekttype

 • Udvikling

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Beskrivelse

SE vil blandt andet tage højere ansvar for erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv i deres forsyningsområde ved at:

 • Støtte nye og/eller særligt innovative virksomheder (nye ideer, der skaber nye arbejdspladser)
 • Støtte foreningslivet
 • Støtte idræts- og kulturlivet
 • Yde støtte til forsknings- og formidlings-projekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af erhvervs- og kulturlivet i området
 • Støtte uddannelse
 • Støtte andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til formålet – herunder almenvelgørende formål

SE’s vækstpulje har ikke til formål at støtte politiske eller religiøse projekter, kommercielle sponsorater eller projekter, der ikke er i overensstemmelse vækstpuljens overordnede mål.

SE Vækstpulje Nyfors:

I forlængelse af SE's fusion med Nyfors skal SE Vækstpulje Nyfors sikre lokalsamfundet i SE's nordjyske forsyningsområde. Pengepuljen til SE Vækstpulje Nyfors forvaltes særskilt fra SE Vækstpulje.

Kapital og støtteprocent

I løbet af 2016 uddelte SE’s vækstpulje midler til 216 projekter på en sum af 17,8 mio. kr.
For projekter over 100.000 skal finansieringsplan vedhæftes.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema findes her.

Ansøgningsfrist

Årligt har SE’s vækstpulje tre ansøgningsrunder.
Ansøgningsfristerne for 2018 er d. 1. marts, 1. juni og 1. november.