Kontaktoplysninger

Vækstfonden
Helleruphus, Strandvejen 104 A
2900 Hellerup

Tlf. 35 29 86 00
e-mail: vf@vf.dk

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Øvrige

Projekttype

 • Forskning
 • Udvikling

Type støtte

 • Lån
 • Finansiering
 • Andet

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Partnere

 • Kommune
 • Privat virksomhed

Beskrivelse

Vækstfonden kan medfinansiere forsknings- og udviklingsprojekter, der har nyhedsværdi på markedet og åbner nye forretningsområder for danske virksomheder.

Der skal være tale om risikobetonede projekter, der samtidig er meget perspektivrige.

Vækstfonden kan sætte ind på følgende områder:

 • Køb af virksomheder
 • Fornyelse af produktion
 • Forretningsudvidelse
 • Indtagelse af nye markeder
 • Grønnere og mere effektiv virksomhed
 • Køb eller udvidelse af landbrugsbedrift
 • Investering

Det er en forudsætning, at projektet kun vil blive igangsat eller vil blive fremskyndet væsentligt pga. Vækstfondens finansiering. Desuden kræves det, at den ledelsesmæssige kompetence til at gennemføre projektet er til stede og kan sandsynliggøres.

Vækstfondens tilsagn baseres på en samlet vurdering af projekt, virksomhed og ledelse.

Kapital og støtteprocent

VækstFonden har en egenkapital på 4,3 mia. kr. (ultimo 2015).

Ansøgningsskema

Virksomheder, der ønsker medfinansiering fra Vækstfonden, skal indledningsvis udfylde og indsende skemaet “HurtigKontakt”, hvorefter en Vækstrådgiver tager kontakt til virksomheden for at drøfte projektet nærmere. Hvis det på grundlag af denne drøftelse vurderes at virksomheden ligger inden for Vækstfondens rammer for finansiering, fremsendes ansøgningsmaterialet.

Hvem kan søge

Fremstillings- og servicevirksomheder inden for alle brancher undtagen landbrug og fiskeri.

Ansøgningsfrist

Løbende