Kontaktoplysninger

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55,
1123 København K
Tlf.: 3374 3400
dfi@dfi.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Privat virksomhed
 • Forening
 • Konsortium

Projekttype

 • Udvikling

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Type støtte

 • Andet

Forretningsområde

 • Kultur

Beskrivelse

 • At yde økonomisk støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling, produktion, lancering og forevisning af danske film og at sikre distribution af danske film.
 • At udbrede kendskabet til danske og udenlandske film i Danmark og at fremme salget af og kendskabet til danske film i udlandet.
 • At sikre bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film, at indsamle film- og tv-litteratur, at forske og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden.
 • At sørge for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter om film.
 • At sikre en løbende dialog med filmbranchen og væsentlige brugergrupper om Filminstituttets virksomhed.
 • At fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling gennem drift af værksteder.
 • At sikre produktion af oplysende film bl.a. til undervisningsbrug.

Kapital og støtteprocent

Afhængig af de enkelte ordninger som DFI administrerer.

Ansøgningsskema

Se den enkelte støtteordning.

Hvem kan søge

Alle indenfor film- og mediebranchen.