Kontaktoplysninger

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Jørgen Brock
Pædagogisk konsulent
Departementet
jb@uvm.dk
Tlf. 3395 5685

Type støtte

 • Tilskud

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Særlige forhold

 • Støtte til drift

Projekttype

 • Demonstration / markedsmodning

Forretningsområde

 • Oplevelseserhverv
 • Kultur

Puljens fokus/kategori

 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Centrets aktiviteter:

Centrets aktiviteter skal have karakter af følgende:

 • Koncept og aktiviteter skal bygge på dynamik og udvikling. Centret skal være baseret på publikums aktive deltagelse.
 • Kvalitetsudvikling og aktualitet prioriteres.
 • Projekter skal være længerevarende, nyskabende og dynamiske.
 • Der lægges særlig vægt på udviklingsopgaver.
 • Centeret og dets aktiviteter skal være af international standard og have international interesse.

Centrets formidling

Centrets formidling skal leve op til følgende:

 • Centret skal fungere som kommunikationsled mellem borgere, uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner og derfor stå for formidling af forskningsresultater med relevans for centerets område.
 • Aktiviteter og formidling skal være rettet mod centrets målgrupper.
 • I sin formidling skal centret udnytte forskellige forskningsresultater, strategier og metoder inden for såvel det fagdidaktiske område som inden for generel formidlingspædagogik.
 • En væsentlig del af centrets aktiviteter skal målrettes undervisningen i grundskole og ungdomsuddannelserne. I den forbindelse skal centret producere tidssvarende undervisningsmaterialer.
 • Uddannet personale skal være ansat til at varetage den direkte kontakt med publikum.
 • Centret og dets aktiviteter skal løbende markedsføres professionelt.

Centrets samarbejde

Centret skal deltage i følgende former for samarbejde:

 • Inden for lokalområdet - så centret fremstår som en del af det samlede tilbud i lokalområdet.
 • Med andre lignende centre på nationalt og internationalt plan

Et eksempel herpå er Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre, som lader almindelige familier anno 2008 bo som en jernalderfamilie i dragter af uld og med vilde bær på menukortet.

Det er Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Forsknings- og Innovationsstyrelsen) og Miljøministeriet (Skov- og Naturstyrelsen), der står bag Tilskudsordningen for Videnspædagogiske Aktivitetscentre.

Ansøgningsskema

Nej

Hvem kan søge

 • Etablerede og aktive videnspædagogiske centre. Støtte kan opnås efter minimum et års drift, og når besøgstallet dokumenteret er mindst 25.000 gæster årligt.
 • Centre der ikke kan defineres som samlinger og som ikke modtager tilskud under Museums- eller Zoolovgivningen.
 • Centre inden for tekniske og naturvidenskabelige områder.
 • Centre inden for kunstneriske, kulturelle, historiske, litterære og filosofiske områder.

Der tilstræbes gennem tilskudstildelingen at fremme geografisk spredning og indholdsmæssig bredde i de Videnspædagogiske Aktivitetscentre.

Ansøgningsfrist

Hold øje med hjemmesiden