Kontaktoplysninger

Arbejdsmarkedets Feriefond
Hauser Plads 20, 4.
Postboks 1192
1011 København K

Tlf: 3348 7000
feriefonden@aff.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Erhvervsdrivende fond

Type støtte

 • Tilskud
 • Lån

Projekttype

 • Udvikling

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Forretningsområde

 • Oplevelseserhverv
 • Kultur

Særlige forhold

 • Støtte til anlæg

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Beskrivelse

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution, oprettet i henhold til ferieloven.

Fonden yder fortrinsvis støtte til følgende:

a) Ferieafholdelse i Danmark for grupper af vanskeligt stillede personer, der vurderes ikke at have ressourcer eller økonomi til at etablere ferieophold. Fonden lægger vægt på, at der ikke er tale om en begrænset kreds af deltagere.

b) Projekter med ferieformål, der giver mulighed for aktiviteter og oplevelser inden for områderne, kultur, natur- og kulturmiljø. Støtte gives til udvikling, formidling og tilgængelighed af aktiviteter og oplevelser, herunder forbedring af infrastruktur i naturen samt bevarelse og restaurering af historiske bygninger og mindesmærker. Fonden lægger vægt på, at projekterne er til gavn for både feriegæsterne og lokalsamfundet samt understøtter udvikling af ferieoplevelser hele året.

Fonden prioriterer primært at yde støtte til ferieophold for ressourcesvage grupper på samme niveau som tidligere. Fonden lægger vægt på, at ansøger aktivt udviser socialt ansvar som rummelig og mangfoldig arbejdsplads.

Blandt de projekter, der har andre ferieformål end ferieophold, prioriterer fonden:

 • Projekter, der øger tilgængeligheden af ferieoplevelser og -attraktioner i naturen og kulturen for handicappede.
 • Projekter, der qua personlig formidling eller indretning/udsmykning af lokaler vurderes at øge den konkrete, aktive og publikumsnære oplevelse for grupper af lønmodtagere og - særligt børnefamilier.
 • Projekter, der naturmæssigt, kulturhistorisk eller på anden vis har en særlig oplevelsesmæssig værdi for grupper af lønmodtagere.
 • Projekter, der i særlig grad er innovative og nyskabende i udviklingen af nye typer af aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Kapital og støtteprocent

Arbejdsmarkedets Feriefond kan yde støtte i form af lån eller tilskud.

Ifølge fondens vedtægter kan støtte til erhvervelse af arealer og til opførelse, ombygning og indretning af bygninger kun ydes som lån. Fonden yder ikke længere støtte til bomuligheder.

Fondens lån ydes normalt rente- og afdragsfrit i en periode på 25 år. Fonden træffer selv afgørelse om, hvorvidt det ansøgte bevilges som lån eller tilskud.

Fonden lægger generelt vægt på, at det ansøgte projekt støttes af andre investorer/sponsorer i ikke ubetydelig grad.

I 2011 har fonden i alt 110 mio. kr. til uddeling.

Ansøgningsskema

Det anbefales at tage en telefonisk kontakt til fonden for en drøftelse af ansøgningen og dennes udformning inden der ofres for mange ressourcer på arbejdet med ansøgningen.

Fonden ønsker fortrinsvis at støtte initiativer og projekter, der kan iværksættes relativt hurtigt efter bevillingen er givet. Ansøgninger behandles derfor ikke, såfremt ansøger f.eks. skal bruge ét eller flere år på at fremskaffe evt. restfinansiering eller på at afklare andre forhold.

Der skal indsendes flere bilag sammen med ansøgningen. Derfor kan ansøgningen ofte ikke sendes via e-post, men skal indsendes i form af trykt materiale. Når Arbejdsmarkedets Feriefond har modtaget en ansøgning sendes en bekræftelse på modtagelsen.

Arbejdsmarkedets Feriefond anvender ikke ansøgningsskemaer, ligesom fonden heller ikke har fastlagte ansøgningsfrister.

Hvem kan søge

Støtte gives især til institutioner og organisationer, der tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere, i form af aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Institutioner eller organisationer, der udover feriemuligheder for lønmodtagere også udbyder andre aktiviteter (f.eks. konference-, kursus- eller restaurantfaciliteter, butik m.v.), kan kun modtage støtte under særlige betingelser. Det betyder, at de andre aktiviteter skal være bortforpagtet på markedsmæssige vilkår, eller at der føres selvstændige regnskaber i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at de drives på markedsvilkår herunder markedsbestemt husleje for lokaler.