Kontaktoplysninger

FilmFyn A/S
Østergade 17 st.
T +45 / 6261 1762
5600 Faaborg
www.filmfyn.dk
mail@filmfyn.dk

Type støtte

 • Tilskud
 • Finansiering
 • Andet

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Partnere

 • Kommune
 • Privat virksomhed

Puljens fokus/kategori

 • Demonstration og videnspredning

Forretningsområde

 • Kultur
 • Øvrige

Beskrivelse

FilmFyns støtte eller investering forhandles fra projekt til projekt.
Støtte og investering gives bl.a. til:

 • Spillefilm
 • Tv-fiktion
 • Kort- og dokumentarfilm

FilmFyn har primært fokus på investering i spillefilm og tv-fiktion, som er egnet til biografvisning, tv-distribution eller anden form for massedistribution, men kan også støtte smallere genrer, der favner talentet og de fynske børn og unge.
Der kan normalt ikke søges støtte til lancering, distribution, markedsføring, festivaldistribution og produktion af musikvideoer.
Alle producenter kan søge uanset produktionsselskabets beliggenhed.

Kapital og støtteprocent

FilmFyn bidrager normalt med 5-15 % af det samlede produktionsbudget afhængig af projektet karakter, produktionsbudgettets størrelse og fondens midler. Der er ikke faste beløbsgrænser.
For spillefilm og tv-fiktion indgår FilmFyn en investeringsaftale, der blandt andet indeholder en tilbagebetalingsplan.
Læs mere om kriterierne på FilmFyns hjemmeside

Ansøgningsskema

Du finder ansøgningsskema mv. på FilmFyns hjemmeside

Hvem kan søge

Produktionsselskaber m.fl.

Ansøgningsfrist

Løbende