Kontaktoplysninger

Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12
1437 København K.
Tlf. 32 83 03 30

E-mail: fonden@loa-fonden.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium

Type støtte

 • Tilskud
 • Finansiering

Projekttype

 • Udvikling

Særlige forhold

 • Støtte til anlæg

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Forretningsområde

 • Kultur
 • Øvrige

Beskrivelse

Fonden har mulighed for at støtte alle hjørner af idræts-, kultur- og fritidslivet -uanset om det drejer sig om idræt, børne- og ungdomsformål, frilufts- og spejderliv, musik, teater og dans. Og favner både lokale samlingssteder for skatere, kulturhuse og rammer om vand- og iskultur.

Fonden blev etableret i 1994 og råder over en egenkapital på 140 mio. kr., der er indskudt af Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd. Desuden modtager Fonden hvert år omkring 80 mio. kr. af Tipsmidlerne. Disse penge skal være med til at sikre kvalitet og arkitektonisk nyskabende projekter inden for idræts-, kultur- og fritidslivet.

Fondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet. Det sker ved at skabe faciliteter i en arkitektonisk og funktionel kvalitet, der inspirerer andre til at realisere kvalitetsbyggeri inden for området.

Fonden støtter projekter, der bygger på en række grundværdier. Det tilstræbes, at projekterne

 • hviler på lokalt engagement i planlægning, finansiering og drift af faciliteterne
 • skaber rammer for aktiviteter, der tager udgangspunkt i frivilligt arbejde
 • bygger på arkitektonisk kvalitet og er nyskabende i funktion og arkitektur
 • har flere brugergrupper, der på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne
 • samlet set sikrer mangfoldighed i brugernes muligheder for at vælge udfoldelsesform og faciliteter
 • i videst muligt omfang står til rådighed for fællesskabet

Ud over de generelle prioriteringer vil Fonden have særligt fokus på:

 • Udvikling og udformningen af byens rum – fra bydel til gade – med fokus på idræt og bevægelse.
 • Etablering af nye, tidssvarende fritidsfaciliteter på såvel lukkede som ombyggede og nye skoler, hvor foreninger og selvorganiserede aktiviteter er primære eller ligestillede brugere.
 • Faciliteter, der kan fungere som støttepunkter for vandets 'blå ruter'.
 • Udvikling af rammer for nye aktiviteter og nye driftsformer i ældre idrætshaller.
 • Initiativer til udviklingen af nye former for midlertidige og mobile anlæg inden for idræts-,fritids- og kulturområdet.
 • Fremme miljøinitiativer, der i særlig grad understøtter en aktiv kropskultur gennem nye teknologiske løsninger og nye arkitektoniske formsprog.
 • Idrætsfaciliteter, som i særlig grad tager hensyn til både kvinders og mænds behov.
 • Udnyttelse af nedslidte svømmehaller til nye vandaktiviteter eller helt andre formål.

Kapital og støtteprocent

Lokale og Anlægsfonden har to puljer der kan ansøges:

Dels “Fonden” der fortrinsvis er til projekter over kr. 1.200.000 - dels “Klublokale og Værestedspuljen” som er til projekter mellem 100.000 og 1.200.000 kr.

I Fonden kan støttebeløbet variere en del. Udgangspunktet er 10-20 %, Fonden kan dog i særlige tilfælde gå ind med en højere støtte - op til 33 % og i helt unikke projekter kan der gives op til 50 %. I Puljen kan man maksimalt få en tredjedel i støtte - dog maks. 150.000 kr.

Rådgivning og vejledning er en tredje støttemulighed. Fonden har både internt og hos eksterne samarbejdspartnere oparbejdet en viden, som kan tilbydes også i forbindelse med nogle af de projekter, der ikke umiddelbart opfylder kravene for at kunne modtage etableringstilskud eller lån.

Ansøgningsskema

Der anvendes ansøgningsskema.

Hvem kan søge

Støtten kan gives til alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der ønsker at bygge og drive støttede faciliteter uden privatøkonomiske interesser.

Ansøgningsfrist

Løbende