Kontaktoplysninger

Kristian Augusts Gate 13,
0164 Oslo,
Norway
Tlf.: +47 64 00 60 80
Email: info@nordiskfilmogtvfond.com

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Privat virksomhed
 • Forening

Type støtte

 • Tilskud

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Forretningsområde

 • Kultur
 • Øvrige

Beskrivelse

Fonden kan yde støtte til produktion af film og tv-programmer samt til distribution af film i de nordiske nabolande. Der kan ydes støtte til alle typer af produktion, f.eks. biograffilm, kort- og dokumentarfilm, tv-serier samt børne- og ungdomsproduktioner. Desuden kan fonden yde støtte til projektudvikling, distribution, lancering og versionering.

Produktionen skal dog overholde følgende krav:

 • Egnethed til at blive fremvist i en biograf, på TV eller for en anden type distribuering.
 • Signifikant publikumspotentiale primært i de nordiske lande og sekundært på det globale marked

Følgende skal tilmed bekræftes:

 • National basefunding
 • Signifikant finansiering fra minimum en af fondens partnere
 • Distribution i minimum to nordiske lande

Derudover kan fonden yde støtte til andre filmkulturelle aktiviteter, f.eks. filmfestivaler, workshops og seminarer, der afholdes primært for aktører på film- og tv-området.
Se nærmere her

Kapital og støtteprocent

Tilskud på ¼ af produktionsbudgettet for biograffilm og på 1/3 af budgettet for dokumentar- og kortfilm.

Der er ca. 20 mio. kr. til rådighed om året.

Ansøgningsskema

Der skal benyttes et online ansøgningsskema.

Ansøgninger kan indsendes løbende, og især i forbindelse med ansøgninger om støtte til kulturelle tiltag, opfordres ansøger til indledningsvis at kontakte Fonden telefonisk. Guide til ansøgningen kan findes her

Hvem kan søge

Enkeltpersoner, uddannelsesinstitutioner samt andre institutioner, foreninger m.v.

Ansøgningsfrist

Løbende