Kontaktoplysninger

Realdania
Jarmers Plads 2
DK-1551 København V

T: 70 11 66 66
F: 32 88 52 97
E: realdania@realdania.dk

Type støtte

 • Tilskud
 • Finansiering

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium

Forretningsområde

 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Kultur

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Realdania ønsker at skabe kvaliteter og værdier, som kommer mennesker i hele Danmark til gode.

Særlige indsatsområder

Realdania prioriterer i de kommende år projekter, der falder inden for fem programmer:

 • Rum for alle - skabe nytænkende indretninger af bymiljøer, kvarterer og bygninger, som kan rumme alle
 • Innovation i byggeriet - generel udvikling af innovationsevnen, så byggeriet kan bidrage markant til samfundets udfordringer
 • Yderområdernes potentialer fordringer - aktiviteter, der bidrager til at skabe positiv udvikling i Danmarks yderområder i en situation med tilbagegang i såvel befolkning som erhverv
 • Den levende bygningsarv - bevare og udvikle bygningsarven på en måde, så bygningers og kulturmiljøers bærende værdier sikres, samtidig med at der indpasses en nutidig brugsværdi
 • Byer for mennesker - styrke og udvikle de danske byer med fokus på byen som en fælles, stimulerende, bæredygtig og oplevelsesrig ramme om menneskers liv og trivsel

Se mere om programmerne her.

Ansøgningsskema

Der anvendes ansøgningsskema.

Hvem kan søge

Der lægges vægt på, at projektet bidrager på følgende parametre:

 • Medvirker til at skabe udvikling og forandring samt styrker livskvaliteten i det byggede miljø
 • Understøtter de prioriterede problemstillinger i vores initiativer og programmer
 • Har demonstrationsværdi
 • Har eller befordrer arkitektonisk kvalitet
 • Skaber ny viden
 • Formidler den opnåede viden til relevante interesser
 • Er økonomisk bæredygtigt både i etablering og drift
 • Omfatter en vurdering af den miljømæssige, sociale og sundhedsmæssige bæredygtighed
 • Realdanias støtte gør en forskel i forhold til gennemførelsen af projektet

Ovenstående punkter skal ses som vejledende.

Find yderligere information her.

Ansøgningsfrist

Løbende