Kontaktoplysninger

Realdania
Jarmers Plads 2
DK-1551 København V

T: 70 11 66 66
F: 32 88 52 97
E: realdania@realdania.dk

Type støtte

 • Tilskud
 • Finansiering

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium

Forretningsområde

 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Kultur

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Vi ønsker at skabe kvaliteter og værdier, som kommer mennesker i hele Danmark til gode.

Særlige indsatsområder

I Realdania prioriterer vi i de kommende år projekter, der falder inden for fem programmer:

 • Rum for alle - skabe nytænkende indretninger af bymiljøer, kvarterer og bygninger, som kan rumme alle
 • Innovation i byggeriet - generel udvikling af innovationsevnen, så byggeriet kan bidrage markant til samfundets udfordringer
 • Yderområdernes potentialer fordringer - aktiviteter, der bidrager til at skabe positiv udvikling i Danmarks yderområder i en situation med tilbagegang i såvel befolkning som erhverv
 • Den levende bygningsarv - bevare og udvikle bygningsarven på en måde, så bygningers og kulturmiljøers bærende værdier sikres, samtidig med at der indpasses en nutidig brugsværdi
 • Byer for mennesker - styrke og udvikle de danske byer med fokus på byen som en fælles, stimulerende, bæredygtig og oplevelsesrig ramme om menneskers liv og trivsel

Se mere om programmerne her.

Ansøgningsskema

Der anvendes ansøgningsskema.

Hvem kan søge

Find information her.

Ansøgningsfrist

Løbende