Kontaktoplysninger

Dansk AAL kontaktperson:
Jens Peter Vittrup
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Tlf. 6190 5061
jpv@fi.dk

Type støtte

  • Tilskud
  • Finansiering

Forretningsområde

  • Velfærdsinnovation

Projekttype

  • Udvikling

Partnere

  • Kommune
  • Privat virksomhed
  • Konsortium

Støttebeløb

  • 5-10 mio

Beskrivelse

AAL JP er et program, der sigter mod at skabe bedre forhold for ældre medborgere. Samtidig har det til formål at styrke industrielle muligheder i Europa gennem brug af informations- og kommunikationsteknologi (ICT). Programmet lægger vægt på praktisk anvendelse og involvering af brugere og interessenter, herunder virksomheder med henblik på introduktion på markedet inden for 2-3 år efter projektets afslutning. Projekterne udvælges på grundlag af international evaluering, mens det er de enkelte landes bevillingsorganer, som udbetaler tilskuddet til deres respektive nationale deltagere efter nationale regler.
Dansk deltagelse i programmet er bevilget af Rådet for Teknologi og Innovation og administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Klik her for at læse mere om programmets specifikke mål.

Kapital og støtteprocent

Projekters samlede budget kan ligge på 1-7 mio EUR, og AAL JP yder maksimalt et projekttilskud på tre mio. EUR.

Ansøgningsskema

Klik her for at finde mere info omkring ansøgningsrunder samt -skema.

Hvem kan søge

Ansøgninger indgives af projektets koordinator og forventes at omfatte 3-10 partnere fra mindst tre af de deltagende lande i AAL-programmet. Det er en forudsætning for at kunne modtage støtte, at der deltager mindst én dansk lille eller mellemstor virksomhed i projektet.

Ansøgningsfrist

Opslag offentliggøres løbende og kan findes ved at klikke her.

Henvendelse

Forsknings- og Innovationsstyrelsen opfordrer danske ansøgere til at kontakte AAL-programmets danske kontaktperson i god tid før indlevering af ansøgningen.