Kontaktoplysninger

Nordea-fonden
Heerings Gaard
Overgaden neden Vandet 11
1414 København K
Tlf. nr.: 40 60 30 40

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium

Type støtte

 • Lån
 • Finansiering

Projekttype

 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Demonstration og videnspredning

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

Fonden ønsker med sine uddelinger at bidrage til:
- At skabe markante resultater af høj kvalitet
- At skabe størst mulig værdi for støttemodtagerne og det danske samfund
- At gøre en forskel for flest mulige mennesker i den danske befolkning
- At være samfundsopbyggende

Det er et mål, at alle egne i Danmark får gavn af fondens uddelinger og projekter.

I Nordea-fonden forstås det gode liv som menneskelige aktiviteter, der drives af optimisme, engagement og livslyst.

Gode liv tager afsæt i, hvad der er oplysende, udviklende og meningsfuldt for den enkelte. Gode liv er at være i balance med sig selv og sin omverden - fysisk, psykisk og socialt.

Det gode liv kan ikke sættes på formel og vil være forskelligt fra person til person.

Fonden vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Fonden støtter både store og små projekter - lokalt, regionalt og nationalt.

Alle projekter skal have et klart tilhørsforhold til Danmark.

Ansøgningsskema

Man kan søge Nordea-fonden om støtte til et projekt på flere måder afhængig af projektets størrelse og karakter.

Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori dit projekt falder inden for, kan du kontakte Nordea-fonden på tlf. 3333 6133.

Hvem kan søge

Alle

Ansøgningsfrist

Løbende. Derudover uddeler fonden to gange årligt legater til studieophold i udlandet.