Kontaktoplysninger

Christian Nielsens Fond
Strandmøllen
Strandvejen 895
2930 Klampenborg
Tlf.: 701 02 107 / 616 11 256

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Øvrige

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.

Type støtte

 • Tilskud
 • Lån

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Partnere

 • Privat virksomhed

Beskrivelse

Fonden har til formål at yde støtte til dansk industriel og teknologisk udvikling blandt andet ved at støtte opfindere eller fabrikanter ved udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt eller til forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.

Kapital og støtteprocent

Tilskud eller lån på op til 500.000 kr. Fonden råder over ca. 3 mio. kr. om året.

Hvem kan søge

Støtten ydes til enkeltpersoner, firmaer og institutioner.

Ansøgningsfrist

Fondsbestyrelsen, som behandler ansøgningerne, holder møde efter behov og mindst 4 gange årligt - som oftest i april, juni, september og december måned.

Ansøgninger forventes derfor fremsendt i god tid og gerne inden de pågældende måneders start.