Kontaktoplysninger

Industriens Fond
Esplanaden 34 A
1263 København K
+ 45 70 209 208
info@industriensfond.dk

Type støtte

 • Tilskud
 • Finansiering

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Øvrige

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Industriens Fond støtter projekter inden for tre overordnede områder:

 • Viden og kompetencer
 • Virkelyst og iværksætteri
 • Internationalisering og åbenhed

Projekter og initiativer, der kan opnå støtte, kan f.eks.

 • have til formål at udvikle ny viden og forbedre kompetencer inden for dansk erhvervsliv og industri,
 • øge virkelysten,
 • understøtte iværksætteri,
 • markedsføre Danmark som eksportland eller marked for internationale investeringer.

Industriens Fond samarbejder gerne med andre fonde eller organisationer om støtte til et projekt eller en idé.

Det skal blot være tydeligt, hvordan de forskellige parter hver især bedrager til projektet.

Kapital og støtteprocent

Fondens egenkapital er 4 mia. kr., og der forventes udbetalt 100 mio. kr. årligt

Ansøgningsskema

Ansøgningsmateriale findes via link nederst på siden.

Hvem kan søge

Som udgangspunkt yder Industriens Fond ikke støtte til:

 • Aktiviteter, der udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål i forhold til enkeltvirksomheder
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Offentlige opgaver eller projekter, der tidligere har været offentligt støttet, men hvor finansieringen er bortfaldet
 • Kulturelle formål
 • Faglitteratur lærebøger og undervisningsmateriale
 • Studierejser
 • Enkeltpersoner. Dog kan Fonden uddele legater, som bliver annonceret separat

Ansøgningsskema

Der skal anvendes elektronisk ansøgningsskema som findes her.

Ansøgningsfrist

Der kan søges løbende