Kontaktoplysninger

Danmarks Eksportråd
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Innovationskontoret
Tlf.: 33 92 05 00
mail:eksportraadet@um.dk

Type støtte

  • Tilskud

Projekttype

  • Udvikling

Puljens fokus/kategori

  • Forskning og udvikling

Partnere

  • Privat virksomhed

Forretningsområde

  • Øvrige

Beskrivelse

Programmet Eksportstart tilbyder danske SMV’er tilskud til rådgivning i Eksportrådet. Rådgivningen er fleksibel og skræddersys efter den enkelte virksomheds behov. Eksportstart kan eksempelvis omfatte:

  • Markeds- og konkurrentanalyser
  • Distributør- og partnersøgning
  • Rådgivning om virksomhedsetablering og markedsbearbejdning
  • Markedsføring og myndighedskontakt

En opgave med eksportstartstøtte er på 50 til 100 timer, som virksomheden aftaler med eksportrådgiveren på markedet. Der ydes 35 pct. tilskud til den ordinære timepris på de aftalte timer på alle markeder.

Ansøgningsskema

Der ansøges via virk.dk.

Hvem kan søge

Små og mellemstore virksomheder med internationalt potentiale og som har en klar strategi.

Søgende virksomheder skal have under 100 ansatte og en årlig omsætning under DKK 150 mio. i senest regnskabsår.

Ansøgningsfrist

Løbende