Kontaktoplysninger

IFU

Fredericiagade 27
1310 København K
+45 33 63 75 60
Mail: rno@ifu.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Type støtte

 • Lån
 • Finansiering

Projekttype

 • Udvikling

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Partnere

 • Privat virksomhed

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

Det sker ved at deltage i danske virksomheders investeringer i disse lande gennem:

 • Aktiekapital
 • Lån og garantier på gældende markedsvilkår
 • Rådgivning

IFU kan investere i lande, der er optaget på OECD’s DAC-liste for modtagere af udviklingsbistand.

Herudover må grænsen for bruttonationalindkomsten pr. capita være under 2.876 US dollar.

Undtaget fra denne regel er Botswana, Namibia og Sydafrika.

Ved at samarbejde med IFU får de danske virksomheder udover finansiering mulighed for at trække på den viden, Fonden har fra deltagelse i næsten 600 projekter i knap 80 forskellige lande siden 1967.

Derudover har IFU adgang til et bredt netværk af rådgivere og finansielle institutioner verden over, som danske virksomheder kan trække på.

Kapital og støtteprocent

Den retningsgivende grænseværdi for fondenes maksimuminvestering i et enkelt projekt er DKK 50 millioner.

Fondenes engagement (lån og aktiekapital) i et enkelt projekt er begrænset til maksimalt 50 % af de samlede investeringer for projekter med en totalinvestering på op til DKK 7,5 millioner og reduceres gradvist til 30 % for projekter med en samlet investering på mere end DKK 12,5 millioner.

Fondenes egenkapitaleksponering i et projekt må ikke overstige den danske partners andel og ej heller 49 % af den totale projektegenkapital.

Ansøgningsskema

Intet ansøgningsskema. Virksomheden bør så tidligt som muligt rette henvendelse til IFU.

Hvem kan søge

Tilbuddet henvender sig primært til virksomheder, der:

 • Har færre end 300 ansatte
 • En årlig omsætning under 300 mio. kr.
 • Positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår

Ansøgningsfrist

Løbende