Kontaktoplysninger

Den Nordiske Investeringsbank
P.O. Box 249
Fabianinkatu 34
FI-00171 Helsinki
Finland
Tlf.: +358 10 618 001
Fax: +358 10 618 0725
E-mail: nfo@nib.int

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Øvrige

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Type støtte

 • Lån
 • Andet

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Det bliver gjort med henblik på gennemførelse af investeringsprojekter og eksport af nordisk interesse.

NIB yder lån til investeringsprojekter og eksportaktiviteter, som forbedrer konkurrencedygtigheden for medlemslandene ved at støtte vækst i produktiviteten gennem:

 • Teknisk fremskridt og innovation
 • Udvikling og menneskelig kapital
 • Forbedringer af infrastrukturen
 • Øget markedseffektivitet

Hvad angår miljøet, giver NIB lån til projekter, der vil føre til:

 • Forbedret ressourceeffektivitet
 • Udvikling af en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi
 • Beskyttelse af miljøet og økosystemer
 • Udvikling af teknologi

Desuden kan der i princippet stilles garanti i forbindelse med samme typer projekter.

Der skal være tale om private og offentlige projekter, der prioriteres højt af de nordiske lande og Baltikum, eller investeringer, der fremme det økonomiske samarbejde inden for Norden og Baltikum.

Det kan være projekter inden for:

 • Produktionsindustrien, bl.a. investeringer i anlæg
 • Infrastruktur, investeringer inden for energisektoren, samfærdsel, telekommunikation samt vandforsyning og affaldsbehandling
 • Miljøområdet, både inden for den private og den offentlige sektor
 • Forskning og udvikling
 • Grænseoverskridende investeringer, bl.a. virksomhedserhvervelser
 • Udenlandske investeringer i Norden.

Kapital og støtteprocent

Garantier og lån.

Lånenes løbetid er 5-15 år. Lånene ydes til markedsrente og kan udgøre op til 50% af det samlede kapitalbehov.

Ansøgningsskema

Intet ansøgningsskema.

Det tilrådes at kontakte NIB med henblik på disposition for ansøgning.

Hvem kan søge

Erhvervsvirksomheder i alle brancher og offentlige myndigheder.

Ansøgningsfrist

Løbende.