Kontaktoplysninger

Nordic Project Fund
PB 241
FI-00171 HELSINGFORS

Besøgsadresse:
Fabiansgatan 34, 00171 Hensingfors

Tlf.: +358 (0)10 618 003
Fax: + 358 9 650 113
forename.surname@nopef.com

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Øvrige

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Type støtte

 • Lån

Projekttype

 • Udvikling

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Partnere

 • Professionshøjskole
 • Privat virksomhed

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Beskrivelse

Projekterne skal foregå i den del af Østeuropa, der er udenfor EU. I forbindelse med international etablering giver NOPEF op til 40 % på godkendte forstudier.

Kapital og støtteprocent

NOPEF har et årligt budget på ca. 20 mio. kr.

Til projekter i udviklingslandene kan der ydes rentefrie lån på op til 50% af omkostningerne ved forundersøgelser.

Lånet skal betales tilbage, hvis projektet realiseres.

Til projekter i de Baltiske lande og det nordvestlige Rusland kan der ydes rentefrie lån på op til 40% af omkostningerne.

Der kan dog opnås yderligere 20% ved velgennemførte projekter, og desuden kan lånet eftergives - også hvis projektet realiseres.

Ansøgningsskema

I forbindelse med enhver ansøgning om lån, kredit, garanti, tilskud eller lignende er det vigtigt, at der gives så udførlige oplysninger om virksomheden som muligt.

Ansøgningsskema kan findes her.

Hvem kan søge

Små og mellemstore virksomheder prioriteres.

Der gives ikke lån til virksomheder med over 500 ansatte eller omsætning på over EUR 100 mio. ved internationaliseringsprojekter uden for Østeuropa.

Desuden lægges der vægt på, at den ansøgende virksomhed har erfaring fra lignende aktivitet, og er i besiddelse af tilstrækkelige økonomiske og personalemæssige ressourcer i forhold til projektets størrelse.

Ansøgningsfrist

Løbende.