Kontaktoplysninger

Nordic Project Fund
PB 241
FI-00171 HELSINGFORS

Besøgsadresse:
Fabiansgatan 34, 00171 Hensingfors

Tlf.: +358 (0)10 618 003
Fax: + 358 9 650 113
firstname.lastname@nopef.com

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Øvrige

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Type støtte

 • Lån

Projekttype

 • Udvikling

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Partnere

 • Professionshøjskole
 • Privat virksomhed

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Beskrivelse

Følgende krav til et projekt skal opfyldes, før det tages i betragtning:

 • Projektet foregår udenfor EU og EFTA.
 • Målet med projektet er at vurdere og beslutte at lave langsigtede investeringer og etablering af forretninger i det land, som projektet finder sted i.
 • Projektet har klart definerede mål og har fornuftige muligheder for at blive realiseret
 • Udover at projektet skal realiseres, skal det også bidrage til positive miljømæssige effekter.
 • Projektet bidrager med fordelen ved de nordiske lande gennem øget konkurrencedygtighed, beskæftigelse, økonomisk vækst, transfer evner og teknologi, eller firmaer og partnere fra andre nordiske lande, der deltager i projektet.

Kapital og støtteprocent

NOPEF har et årligt budget på ca. 20 mio. kr.

Projekter uden for EU og EFTA-området kan få rentefrie lån på op til 40% af omkostningerne.

50% af lånet kan eftergives, hvis projektet ikke realiseres.

Ansøgningsskema

I forbindelse med enhver ansøgning om lån, kredit, garanti, tilskud eller lignende er det vigtigt, at der gives så udførlige oplysninger om virksomheden som muligt.

Ansøgningsskema kan findes her.

Hvem kan søge

Firmaet, der søger projektet, skal kunne leve op til følgende krav:

 • Mindre end 500 ansatte og mindre end €100 mio. i omsætning, og er ikke en del af en gruppe, som overstiger disse grænser.
 • Registreret i- og opererer i et nordisk land.
 • Firmaets aktiviteter er baseret på kommercialiserede og testede produkter og servicer.
 • Firmaet vil investere egne fonde i projekt-landet.
 • Firmaet har en solid økonomi, relevant industriel erfaring og tilstrækkelige ressourcer til at etablere forretningsaktiviteter i projekt-landet.

Ansøgningsfrist

Løbende.