Kontaktoplysninger

Hovedkontor for Aage V. Jensen Naturfond og Aage V. Jensens Fond
Kampmannsgade 1
1604 København V
Tlf.: 33 13 21 45
E-mail: post@avjf.dk

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Type støtte

 • Andet

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

I Danmark varetages arbejdet for naturgenoprettelse og –beskyttelse, samt støtte til indsamling og formidling af viden om naturen, af en nyoprettet, dansk fond: Aage V. Jensen Naturfond.

Fondene omfatter i dag to danske og en international fond:

 • De danske fonde er Aage V. Jensens Fond fra 1977 og Aage V. Jensen Naturfond, stiftet i 2007
 • Den internationale fond er Aage V. Jensen Charity Foundation, som er hjemhørende i Liechtenstein.

Fondene støtter naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse.

Dette kan bl.a. ske via opkøb af naturarealer, udførelse af genopretningsprojekter, støtte til andre naturprojekter og støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur.

Fondene lægger stor vægt på, at projekterne kan anbefales af eller sker i samarbejde med grønne organisationer, myndigheder el.lign.

Fondene arbejder for at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden, og tillægger det betydning, om projektet indeholder en eller flere af følgende komponenter: formidling, vidensindsamling, genopretning eller bevarelse.

Kapital og støtteprocent

Ud over danske naturejendomme til en værdi af ca. DKK 350 mio. har Aage V. Jensen Charity Foundation skænket den nye fond en arbejdskapital på DKK 300 mio. til naturgenopretning og naturbeskyttelse i Danmark.

Ansøgningsskema

Der benyttes ikke ansøgningsskema. Ansøgningerne vurderes ud fra projektbeskrivelsen, dokumentationen, evt. anbefalinger eller støttetilkendegivelser og budgettet.

Der uddeles ikke faste beløbsstørrelser.

Hvem kan søge

Alle med projekter inden for fondenes formål.

Ansøgningsfrist

Løbende