Kontaktoplysninger

THE VELUX FOUNDATIONS
Sekretariatet
Tobaksvejen 10
2860 Søborg
Tlf. 39570957
e-mail: info@veluxfoundations.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Projekttype

 • Forskning
 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Type støtte

 • Tilskud
 • Lån
 • Finansiering
 • Andet

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

VILLUM FONDEN støtter blandt andet:

 • Teknisk og naturvidenskabelig forskning
 • Sociale projekter i Østeuropa og i Grønland

VELUX FONDEN støtter blandt andet:

 • Øjenforskning
 • Aldringsforskning
 • Humanvidenskabelig forskning
 • Sociale indsatser i Danmark
 • Aktive ældre
 • Kulturelle og kunstneriske projekter

Følgende støttes af begge fonde:

 • Miljø og bæredygtighed
 • Kultur og herunder bevillinger til museumsverdenen

Læs mere her

Fundatserne for begge Fonde indeholder bredt formulerede formålsbestemmelser, og Fondenes uddelinger kan derfor komme en lang række almennyttige formål til gode.

Dette giver Fondene adgang til at identificere nicher, hvor der i en given periode er særlige behov for fondsstøtte, uden at Fondene fundatsmæssigt er bundet til disse for bestandigt.

Begge fondes formål er at gøre en indsats, samt at de projekter, de støtter, skal have høj kvalitet.

Fondene uddeler ’The Daylight Award’ og Bygningskomponentprisen.

“The Daylight Award” uddeles internationalt og er på €100.000. Bygningskompetenceprisen er på 100.000kr.

I begge Fonde finder uddelingerne sted på baggrund af prioriteringer, der bliver fastlagt og justeret årligt i hver af fondsbestyrelserne.

Omend hver Fond arbejder med egne prioriteringer, sker det med mellemrum, at de går sammen om fællesdonationer på overlappende prioriteringsområder.

Kapital og støtteprocent

I 2016 uddelte VILLUM FONDEN 892,71 mio. kr. til almennyttige formål.
I 2016 uddelte VELUX FONDEN 257,88 mio. kr. til almennyttige formål.

Ansøgningsskema

Læs om ansøgningsproceduren for VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN her.

Hvem kan søge

Alle

Ansøgningsfrist

Løbende

Indkomne ansøgninger behandles løbende, men der må påregnes nogen svartid, typisk 1-4 måneder, før fonden kan træffe endelig afgørelse.