Kontaktoplysninger

Miljøstyrelsen
Sekretariat for Miljøeffektiv Teknologi
Strandgade 29
DK-1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Ecoinnovation@mst.dk

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Type støtte

 • Tilskud

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

Program for Grøn Teknologi skal understøtte gennemførelse af de miljø-, sundheds- og naturpolitiske målsætninger samtidigt med, at der skabes vækst og nye jobmuligheder i danske virksomheder. Dette skal ske ved at give tilskud til projekter, der kan levere reelle miljøforbedringer og samtidig styrke danske virksomheders grønne konkurrenceevne.

Hvad kan der søges tilskud til?

Du kan søge om tilskud, når bestyrelsen for MUDP har offentliggjort en ansøgningsrunde. Der kan kun søges indenfor de emner eller temaer, som indgår i opslaget. Du skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt et udfyldt budgetskema med evt. relevante underskriftblade fra medansøgere og andre bilag.
Der er i 2017 afsat 100 mio. kr til den samlede miljøteknologiske indsats.

Hvem kan søge?

Private og offentlige virksomheder, organer, aktører og institutioner kan søge om tilskud.
Det omfatter bl.a. private virksomheder, foreninger, organisationer, privat personer, forskningsinstitutioner, universiteter og offentlige myndigheder.

Hvilke områder er omfattet?

Der kan i 2017 indsendes ansøgninger indenfor alle de områder, som MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj. Bestyrelsen prioriterer i sin handlingsplan for 2017 iværksættelse af projekter indenfor områderne cirkulær økonomi, luft, vand og klimatilpasning.

Hvilke typer projekter kan der gives tilskud til?

Projekter der omhandler:
- udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi, herunder til tekniske gennemførlighedsundersøgelser, og
- projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter, hvis løsningen rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse

Ansøgningsfrist og skema:

Ansøgningsfristerne for 2017 er udløbet.