Kontaktoplysninger

Energistyrelsen
Tlf.: 33 92 75 89

Mail: eudpsekr@ens.dk

Type støtte

 • Tilskud
 • Finansiering

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond

Forretningsområde

 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Støttebeløb

 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Fonden er oprettet under Energistyrelsen.

Programmet EUDP blev vedtaget ved lov i 2008 og har en uafhængig bestyrelse udpeget af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

EUDP støtter blandt andet projekter, der omfatter udvikling og/eller demonstration af nye effektive energiteknologier eller forskningsprojekter som direkte forbereder eller understøtter demonstration.

Udviklingsprojekter herunder kan være:

 • Biomasseteknologier og -systemer til transport og energi
 • Vindkraft og andre vedvarende energiteknologier
 • Energieffektive løsninger, herunder i slutforbruget, samt fleksibelt energiforbrug
 • Samlede energisystemer (integration af teknologier), herunder transport af energi

Kapital og støtteprocent

EUDP har over 170 mio. kr. til projektstøtte i 2017.
Heraf er 170 mio. afsat til general EUDP ansøgninger og 7,9 mio. kr. til EUDP særpulje vedr. energieffektiv transport.

Ansøgningsskema

Der ansøges via Energistyrelsens tilskudsportal

Hvem kan søge

Alle interesserede opfordres til at få klargjort ansøgninger, partnerskaber og de helt rigtige ideer.

Projekterne skal blot omhandle energiteknologiske løsninger på fremtidens energi og derigennem skabe udvikling.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for både den almene EUDP pulje samt den særlige er fastsat til d 29. marts 2017.