Kontaktoplysninger

Dansk Energi, Rosenørns Allé 9,
1970 Frederiksberg C.,
Tlf.: 35 300 934

Ønsker du at høre nærmere om årets indsatsområder, krav til ansøgningens indhold eller få råd og vejledning til hvordan du får udarbejdet en god ansøgning, gerne i samarbejde med andre aktører så kontakt:

Forskningskoordinator
Jørn Borup Jensen
E-mail: jbj@danskenergi.dk

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Projekttype

 • Forskning
 • Udvikling

Type støtte

 • Tilskud

Forretningsområde

 • Bæredygtig energi

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Beskrivelse

ELFORSK uddeler årligt 25 mio. kr. og støtter forsknings-, udviklings- og mindre demonstrationsprojekter inden for 7 indsatsområder: Bygninger, ventilation, belysning, køling, effekt- og styringselektronik, industrielle processer og adfærd, barrierer og virkemidler.

Dansk Energis F&U-program for effektiv elanvendelse har på ganske få år udviklet sig til at blive et vigtigt omdrejningspunkt for teknologisk udvikling.

For at udnytte potentialet optimalt er det nødvendigt at prioritere programmets midler efter en række strategiske kriterier, fx F&U-miljøernes faglige niveau og sandsynligheden for at omsætte F&U-resultater til kommercielle produkter.

Den strategiske prioritering skal blandt andet bidrage til at forskningen hurtigt bliver til gavn for samfundet i form af energibesparelser og nye arbejdspladser.

Kapital og støtteprocent

Kapital i 2017 25 mio. kr.

Ansøgningsskema

Hent ansøgningsskema her.

Hvem kan søge

Private virksomheder, boligselskaber, offentlige myndigheder, forskningsinstitutioner.

Ansøgningsfrist

September 2017