Kontaktoplysninger

Dansk Energi, Rosenørns Allé 9,
1970 Frederiksberg C.,
Tlf.: 35 300 934

Ønsker du at høre nærmere om årets indsatsområder, krav til ansøgningens indhold eller få råd og vejledning til hvordan du får udarbejdet en god ansøgning, gerne i samarbejde med andre aktører så kontakt:

Forskningskoordinator
Jørn Borup Jensen
E-mail: jbj@danskenergi.dk

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Projekttype

 • Forskning
 • Udvikling

Type støtte

 • Tilskud

Forretningsområde

 • Bæredygtig energi

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Beskrivelse

ELFORSK uddeler årligt 25 mio. kr. og støtter forsknings-, udviklings- og mindre demonstrationsprojekter inden for 3 fokusområder; effektivisering, fleksibilitet og substitution, og 2 hovedspor; bygninger og industri samt tværgående projekter inden for hver af sporene. Afgrænsning af projekter er at ELFORSK kun støtter projekter, som handler om energieffektivisering i slutforbruget.

 • Effektivisering kan ske ved at effektivisere energiforbruget ved forskning og udvikling i mere effektive teknologier, løsninger, metoder og koncepter.

 • Fleksibilitet skal ses i sammenhæng med effektivisering og substitution og være med til at støtte forskning og udvikling i brugen af energi og el intelligent i slutforbruget.

 • Substitution kan ske gennem forskning og udvikling i skift fra brug af fossile brændsler til mere energieffektive anvendelse af el f.eks. i form af skift til varmepumpe.

Kapital og støtteprocent

Kapital i 2017 25 mio. kr.

Ansøgningsskema

Læs mere om ansøgningsprocessen og find ansøgningsskema her.

Hvem kan søge

Private virksomheder, boligselskaber, offentlige myndigheder, forskningsinstitutioner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er udløbet for 2017.