Kontaktoplysninger

Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 40
1260 København K
Tlf.: 3544 6200

E-mail: fi@fi.dk

DFF’s sekretariat
Tlf.: 7231 8200
E-mail: DFF-opslag@fi.dk

Projekttype

  • Forskning

Type støtte

  • Tilskud

Partnere

  • Universitet
  • Professionshøjskole

Støttebeløb

  • 0.5 - 1.0 mio.
  • 1 - 2 mio
  • 2-5 mio
  • 5-10 mio

Puljens fokus/kategori

  • Forskning og udvikling

Forretningsområde

  • Øvrige

Beskrivelse

Forskningsaktiviteterne kan fx have form af stipendier, projekter, centre, forskergrupper, internationalt samarbejde, forskernetværk, forskeruddannelse, formidling, workshops/konferencer m.v.

De faglige forskningsråd udsender årlige eller halvårlige opslag, som indeholder oplysninger om støttemuligheder samt indholdsmæssige retningslinjer for ansøgninger.

Lov om forskningsrådgivning m.v.

Ansøgningsskema

Der ansøges elektronisk - ansøgningsskemaerne for de enkelte opslag kan findes her.

Hvem kan søge

Forskningsinstitutioner.

Ansøgningsfrist

Løbende