Kontaktoplysninger

International Human Frontier Science Program Organization
12, quai Saint-Jean
BP 10034
67080 Strasbourg Cedex
Frankrig
Tlf.: +33 3 88 21 51 23

E-mail: info@hfsp.org

OBS: overstående er kontaktoplysninger til generel information.
Hver afdeling tager selv vare på specifikke henvendelser og kontaktoplysninger findes på nedenstående link.

Projekttype

 • Forskning

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Privat virksomhed

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Puljens fokus/kategori

 • Grundforskning

Type støtte

 • Finansiering

Støttebeløb

 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

Programmet støtter forskningsprojekter og forskere inden for det naturvidenskabelige område, og der fokuseres på at bringe naturvidenskabelige forskere sammen med forskere fra det teknisk-videnskabelige forskningsområde.

Forskningsområder kan f.eks. være:

 • Hjernefunktioner
 • Biologiske funktioner på molekylært niveau
 • Fysik
 • Matematik
 • Kemi
 • Computervidenskab
 • Ingeniørvidenskab

Forskningsstipendier kan ydes til forskergrupper fra forskellige lande, der ønsker at kombinere deres ekspertise mhp. at løse opgaver, der ikke kan løses af et enkelt laboratorium.

Der lægges vægt på at der er tale om nye samarbejdskonstellationer med deltagelse af forskere fra forskellige discipliner og som fokuserer på naturvidenskabelige problemstillinger.

Der kan ydes to typer stipendier:

 • Stipendier til unge forskere ydes med et beløb 250.000 USD pr. år i en 3-årig periode til hele forskerteamet.
 • Program stipendier til uafhængige forskere ydes med op til 500.000 USD pr. år til det samlede forskerteam.

Kapital og støtteprocent

Programmet har et årligt budget på 50-60 mio. USD.

Ansøgningsskema

I forbindelse med indkaldelse af projektforslag.
Information og ansøgningsskemaer findes her

Hvem kan søge

Enkeltpersoner (yngre forskere), industrivirksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt andre institutioner.

Ansøgningsfrist

Se hjemmesiden.