Kontaktoplysninger

Rockwool Fonden
Kronprinsessegade 54, 2. tv.
1306 København K · Danmark
Tlf.: +45 33 34 47 00

E-mail: rockwool.fonden@rockwool.org

eller

Rockwool Fondens Forskningsenhed
Sølvgade 10, 2. tv.
1307 København K
Danmark
Tlf.: +45 33 34 48 00

E-mail: forskningsenheden@rff.dk

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Øvrige

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Type støtte

 • Tilskud

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Kortlægning af fremtidsudviklingen i Østeuropa, danskernes ønsker til sundhedsvæsenet, effektiviteten af den danske u-landsbistand og Grønlands økonomiske udvikling er eksempler på forskningsprojekter, som har fået støtte.

Enheden har udviklet en arbejdsform, der bedst kan betegnes som kontraktforskning. Ved forberedelsen af alle nye projekter finder man således frem til de førende forskere inden for det pågældende emne.

Forskerne leverer herefter hvert deres bidrag inden for projektets samlede arbejdsplan og tema.

Hvem kan søge

Størstedelen af Rockwool Fondens midler går til samfundsmæssige forskningsprojekter. Projekterne varetages af velrenommerede, uafhængige forskere, og målet med forskningen er at give politikerne, medierne og befolkningen gode og objektive analyser.

Derved håber Rockwool Fonden at kunne bidrage til, at der træffes bedre beslutninger.

Ansøgningsskema

Der skal anvendes ansøgningsblanket samt budgetskema, som findes her:

Ansøgningsfrist

Der er 4 ansøgningsfrister om året - se hjemmesiden for næste ansøgningsfrist.