Kontaktoplysninger

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
Copenhagen Business School
Asia Research Centre
Porcelænshaven 24
2000 Frederiksberg
E-mail: mailto:sasakawa@cbs.dk

Type støtte

 • Tilskud

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Forretningsområde

 • Uddannelse
 • Øvrige

Puljens fokus/kategori

 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Dette formål søges fremmest gennem økonomisk støtte til forskning, udvikling, uddannelse og undervisning inden for medicin, da humanistiske og sociale videnskaber, naturvidenskaber, de tekniske videnskaber og kultur.

Ved ansøgninger om studieophold i Japan skal der foreligge tilsagn om ophold ved den pågældende institution.

Fonden yder ikke tilskud til deltagelse i internationale konferencer og der tildeles ikke støtte med tilbagevirkende kraft.

Ansøgningsskema

Der skal anvendes ansøgningsskema. Ansøgninger der fremsendes uden ansøgningsskema vil ikke blive behandlet.

Hvem kan søge

Studerende og forskningsinstitutioner.

Ansøgningsfrist

Der er én årlig uddeling, og ansøgningsperioden er årlig mellem 1. december og 15. februar. Ansøgninger der modtages uden for denne periode, kan ikke behandles. Svar på ansøgninger udsendes primo april.