Kontaktoplysninger

Fonden for entreprenørskab
Ejlskovsgade 3D
5000 Odense C
Telefon: +45 65 45 24 65
Mail: post@ffe-ye.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Type støtte

 • Tilskud

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Partnere

 • Privat virksomhed

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

Fonden arbejder for at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Innovation og entreprenørskab skal i højere grad integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne.

Fonden for Entreprenørskab uddeler fondsmidler til udvikling og videreudvikling af undervisning med fokus på innovation og entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet. Fonden udvikler og udgiver også selv undervisningsmateriale, rådgiver om implementering af entreprenørskab i undervisning og er facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning.

Fonden for Entreprenørskab har udpeget følgende tre strategiske fokusområder:

 • Medvirke til at skabe en sammenhængende entreprenørskabssøjle i hele uddannelsessystemet
 • Medvirke til opkvalificering af undervisernes og vejledernes kompetencer indenfor iværksætteri
 • Skabe netværk, kontakter og tæt samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Hovedsigtet med de krav Fonden for Entreprenørskab stiller til modtagere af medfinansiering er, at midlerne anvendes med størst muligt effekt i forhold til at fremme innovations-, selvstændigheds- og iværksætterkulturen i Danmark.

Kapital og støtteprocent

Nedenstående principper danner grundlag for udbetaling af støtte fra Fonden for Entreprenørskab:

 • Er det bevilgede beløb mindre end 100.000kr. vil midlerne blive udbetalt ved projektets afslutning.
 • Er det bevilgede beløb 100.000kr. eller derover, vil 25% af midlerne blive udbetalt ved projektets opstart, det resterende beløb vil blive udbetalt ved projektets afslutning.
 • Er det bevilgede beløb over 300.000kr. fastsættes individuelle aftaler med beløbsmodtageren.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema for mikrolegater kan findes her.

Hvem kan søge

Støttemodtager kan bestå af en eller flere virksomheder/organisationer.

Ansøgningsfrist

Løbende