Kontaktoplysninger

Fonden for entreprenørskab
Ejlskovsgade 3D
5000 Odense C
Telefon: +45 65 45 24 65
Mail: post@ffe-ye.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Type støtte

 • Tilskud

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Partnere

 • Privat virksomhed

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

Visionen for Fonden for Entreprenørskab er at styrke Danmarks konkurrenceevne ved at påvirke holdninger til og interesse for iværksætteri, selvstændighed og innovation.

Det er således Fonden for Entreprenørskabs formål om at fremme innovations-, selvstændigheds- og iværksætterkulturen i Danmark.

Fonden for Entreprenørskab har udpeget følgende tre strategiske fokusområder:

 • medvirke til at skabe en sammenhængende entreprenørskabssøjle i hele uddannelsessystemet
 • medvirke til opkvalificering af undervisernes og vejledernes kompetencer indenfor iværksætteri
 • skabe netværk, kontakter og tæt samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Hovedsigtet med de krav Fonden for Entreprenørskab stiller til modtagere af medfinansiering er, at midlerne anvendes med størst muligt effekt i forhold til at fremme innovations-, selvstændigheds- og iværksætterkulturen i Danmark.

Dertil kommer, at:

 • aktiviteten ikke må være konkurrenceforvridende.
 • aktiviteten ikke må være igangsat.
 • aktiviteten ikke må kunne gennemføres uden ekstern økonomisk støtte.
 • aktiviteten principielt skal medfinansieres med andre midler end fra Fonden for Entreprenørskab - enten gennem projektpartnernes egne medfinansieringer eller via andre fonde, programmer, sponsorater m.v.
 • aktiviteten skal organiseres og gennemføres med en professionel projektledelse.
 • aktiviteten skal gennemføres effektiv og omkostningsbevidst.
 • aktiviteten skal være gennemført indenfor en nærmere fastlagt periode.

Ydermere stilles der krav om effektmåling og evaluering, formidling og vidensdeling samt rapportering.

Kapital og støtteprocent

Nedenstående principper danner grundlag for udbetaling af støtte fra Fonden for Entreprenørskab:

 • Er det bevilgede beløb mindre end kr. 100.000,- vil midlerne blive udbetalt ved projektets afslutning.
 • Er det bevilgede beløb kr. 100.000,- eller derover, vil 25% af midlerne blive udbetalt ved projektets opstart, det resterende beløb vil blive udbetalt ved projektets afslutning.
 • Er det bevilgede beløb over kr. 300.000,- fastsættes individuelle aftaler med beløbsmodtageren.

Læs mere om støtte her

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema findes her

Hvem kan søge

Støttemodtager kan bestå af en eller flere virksomheder/organisationer.

Ansøgningsfrist

Løbende