Type støtte

  • Tilskud

Projekttype

  • Udvikling
  • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

  • Forskning og udvikling
  • Demonstration og videnspredning

Partnere

  • Privat virksomhed

Forretningsområde

  • Øvrige

Beskrivelse

Innovationsmiljøerne bidrager til dette formål ved at identificere og vurdere forretningsideer med kommercialiseringspotentiale, samt hjælpe lovende videniværksættere med at realisere disse projekter gennem tilførsel af udviklingskapital.

Innovationsmiljøerne er placeret forskellige steder i landet og har forskellige kompetencer og idégrundlag. Find de forskellige innovationsmiljøer på dette link

Kapital og støtteprocent

For at komme i betragtning skal der være tale om en ny service- eller produktidé med et højt vidensindhold. Det kan for eksempel være et højteknologisk produkt eller forskningsbaseret opfindelse.

Samtidig er det et krav, at ansøgeren er iværksætter eller en nyetableret virksomhed.

Hvem kan søge

Vidensbaserede iværksætter firmaer.

Ansøgningsfrist

Løbende