Kontaktoplysninger

Nordea Iværksætterfond
Christiansbro
Strandgade 3
Postbox 850
0900 København C
Tlf: 33334447

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Øvrige

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Type støtte

 • Finansiering

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Partnere

 • Privat virksomhed

Beskrivelse

Forretningsidéen i form af et produkt eller en service skal indeholde en vis grad af teknologisk fornyelse og/eller en unik forretningsmodel, der kan danne grundlag for et stort forretningspotentiale.

Kapital og støtteprocent

Kaution for lån ydet af Nordea Bank Danmark A/S på fordelagtige vilkår. Der kan søges om kaution op til kr. 400.000.

Ansøgningsskema

Ansøgning om finansiering sker på et særligt ansøgningsskema, der findes på fondens hjemmeside. Du kan læse en vejledning til ansøgningsskemaet.

Hvem kan søge

Fonden yder finansiering til fysiske personer og/eller nystartede virksomheder, der ejes helt eller delvist af iværksætteren.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 14 dage før det bestyrelsesmøde, hvor ansøgningen ønskes behandlet. Du vil ca. en uge efter bestyrelsesmødet modtage skriftligt svar på din ansøgning.
Hold dig opdateret om ansøgningsfrister på [fondens hjemmeside]