Kontaktoplysninger

Sønderjyllands investeringsfond
Jernbanegade 4
6360 Tinglev
Tlf.: 74 64 40 54
Fax: 74 37 61 31

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.

Projekttype

 • Udvikling

Type støtte

 • Lån

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Partnere

 • Privat virksomhed

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

Sønderjyllands Investeringsfond yder lån ud fra følgende kriterier:

 • lån i størrelsen op til 1.000.000 kr.
 • fast rente på 5% med løbetid mellem 5 og 10 år
 • investeringer skal skabe udvikling i virksomheden
 • investeringer skal udvide selskabets kapacitet eller kompetence
 • fleksibel låneudmåling set i relation til behovet hos virksomheden
 • pant i aktiver

Kapital og støtteprocent

Investeringsfondens samlede aktiver på ca. 20 mio. kr.

Aktiverne kan inddeles i 3 grupper:

 • Risikovillige lån i størrelsesordenen 1.000.000 kr. ydet til mindre virksomheder i Sønderjylland.
 • Investeringer - aktier i og lån til initiativer, der kan fremme opstart og udvikling af kommercielle virksomheder i Sønderjylland.
 • Et likvidt kapitalberedskab.

Fonden yder først og fremmest støtte i form af lån, men kan undtagelsesvis også tegne aktie- eller anpartskapital.

Ved støtte fra fonden må tilstræbes, at der stilles en efter forholdene passende sikkerhed.

Vilkår for lån er:

 • Fast rente 5%
 • Lånestørrelse kr. 100.000-1.000.000
 • Pant i aktiver
 • Finansiering af maskiner og inventar afdrages normalt over op til fem år
 • Finansiering af ejendomme afdrages normalt over op til ti år
 • Halvårlig betaling af afdrag og renter
 • Serielån

Ansøgningsskema

Det forventes ikke at der anvendes et ansøgningsskema. Kontakt fonden for nærmere oplysninger omkring, hvilke dokumenter der skal fremsendes.

Ansøgningsfrist

Løbende.