Kontaktoplysninger

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S.
Tlf.: 72 14 20 00
Email: star@star.dk

Type støtte

 • Tilskud

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Privat virksomhed

Projekttype

 • Udvikling

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

Puljen kan anvendes til analyse, forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der helt eller delvist gennemføres i samarbejde med statslige eller kommunale institutioner.

Projektansøgninger til puljen vil bl.a. blive vurderet i forhold til:

 • om de er nytænkende. Projekterne skal være nyudvikling af en aktivitet, eller videreudvikle tidligere initiativer.

Kapital og støtteprocent

Der kan maksimalt søges om 5 mio. kr. til et projekt.

Ansøgningsskema

Ansøgninger skal indsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der findes intet ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af formålet, metoden og indholdet (herunder tidsplan og budgetoplysninger). Det bedes ligeledes oplyst, hvordan man vil evaluere projektet og dets resultater.

Selve ansøgningen bør så vidt muligt begrænses til max. 6 sider.

Der er ansøgningsfrist 2 gange årligt, angivet på puljens hjemmeside.

Hvem kan søge

Målgruppen, der kan ansøge om midler fra puljen, er private, kommunale og statslige virksomheder.

Ansøgningsfrist

2 gange årligt.