Kontaktoplysninger

Nordisk Kulturfond
Store Strandstræde 18
DK-1255 København K
telefon: +45 33 96 02 00

e-mail: kulturfonden@norden.org
www.nordiskkulturfond.org

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond

Type støtte

 • Tilskud
 • Finansiering

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Forretningsområde

 • Kultur

Beskrivelse

Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde, som omfatter både professionelle og amatører.

Fonden yder bidrag til aktiviteter, som præges af kvalitet, fremsynethed, tilgængelighed og variation, hvor både traditionelle og nye arbejdsformer kan udvikles.

Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaler og forsknings- og uddannelsesprojekter.

Et projekt kan gennemføres både i og uden for Norden.

Bestyrelsen prioriterer kunst- og kulturprojekter, som stimulerer:

 • Samarbejde mellem nye grupper og medvirkende,
 • Udveksling mellem foreninger og netværk,
 • Aktiviteter for og med børn og unge,
 • Aktiviteter som gennemføres i mindre områder og byer,
 • Nye udtryks- og formidlingsformer,
 • Forståelse mellem de nordiske sprog,
 • Kendskab til forskellige sprog i Norden og sprogets betydning som kulturbærer,
 • Kendskab til Nordens historie samt fremkomsten af nye traditioner og kulturarven som formet af samtiden,
 • Diskussion af betydningen af aktive foreninger og netværk for et rigt kulturliv,
 • Diskussion af kunst- og kulturpolitik.

Fonden uddeler støtte på tre niveauer: den brede projekstøttepulje med tre årlige frister, OPSTART og satsningspuljer.

Kapital og støtteprocent

Fonden fordeler årligt ca. 26-28 mio. DKK. Omtrent 80% af fondens bevillinger ligger i intervallet op til 150.000 DKK.

Fonden bevilger som regel ikke bidrag overstigende 500.000 DKK til et og samme projekt.

Ansøgningsskema

Alle ansøgninger skal udfyldes elektronisk via Min side.

Hvem kan søge

Enkeltpersoner, foreninger/netværk, organisationer, samt private og offentlige institutioner kan søge om bidrag.

Ansøger kan være bosat/arbejde i eller uden for Norden.

Ansøgningsfrist

Find fondens ansøgningsfrister her.