Kontaktoplysninger

Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf.: 41 71 78 97
E-mail: landdistriktspulje@erst.dk

Type støtte

 • Tilskud

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio

Projekttype

 • Udvikling

Forretningsområde

 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Kultur
 • Øvrige

Partnere

 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Forening

Beskrivelse

Landdistriktspuljen har til formål at forbedre landdistrikters udviklingsmuligheder – blandt andet ved at skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser samt ved at styrke bosætningen i landdistrikterne.

Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, herunder at medvirke til skabelse og bevarelse af arbejdspladser.

I 2013 giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter prioritet til projekter, der formår at udvikle, realisere, fremhæve eller på anden måde sætte fokus på ”turisme i landdistrikterne” og projekter med relation til ”nedrivning og genanvendelse af byggematerialer”.

Kapital og støtteprocent

På finansloven for 2013 er der afsat 22,1 mio. kr. til Landdistriktspuljen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En del af midlerne anvendes til forsøgsprojekter, og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indkalder nu ansøgninger om tilskud til disse forsøgsprojekter.

Ansøgningsskema

Se Erhvervsstyrelsens hjemmeside for yderligere information.

Hvem kan søge?

Både enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder med lokal forankring i landdistrikterne kan ansøge om støtte. Også offentlige virksomheder kan søge under visse vilkår.

Ansøgningsfrist

Se Erhvervsstyrelsens hjemmeside for yderligere information.