Kontaktoplysninger

Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf.: 41 71 78 97
E-mail: landdistriktspulje@erst.dk

Type støtte

 • Tilskud

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio

Projekttype

 • Udvikling

Forretningsområde

 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Kultur
 • Øvrige

Partnere

 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Forening

Beskrivelse

Landdistriktspuljen har til formål at forbedre landdistrikters udviklingsmuligheder – blandt andet ved at skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser samt ved at styrke bosætningen i landdistrikterne.

Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, herunder at medvirke til skabelse og bevarelse af arbejdspladser.

I 2013 giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter prioritet til projekter, der formår at udvikle, realisere, fremhæve eller på anden måde sætte fokus på ”turisme i landdistrikterne” og projekter med relation til ”nedrivning og genanvendelse af byggematerialer”.

Ansøgningsskema

Se Erhvervsstyrelsens hjemmeside for yderligere information.

Hvem kan søge?

Både enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder med lokal forankring i landdistrikterne kan ansøge om støtte. Også offentlige virksomheder kan søge under visse vilkår.

Ansøgningsfrist

Se Erhvervsstyrelsens hjemmeside for yderligere information.