Kontaktoplysninger

Kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2

1553 København V

+45 33 73 33 73

post@kulturstyrelsen.dk

Type støtte

  • Tilskud

Forretningsområde

  • Kultur

Beskrivelse

Kulturstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Styrelsen udmønter regeringens kulturpolitik på følgende områder:
•Billedkunst
•Folke- og forskningsbiblioteker
•Fortidsminder
•Fredede og bevaringsværdige bygninger
•Internationalt kunst- og kultursamarbejde
•Kulturaftalen mellem stat og kommuner
•Litteratur
•Medier og dagblade
•Musik
•Museer
•Radio og tv
•Scenekunst
•Sekretariatsbetjening af Statens Kunstfond og Statens Kunstråd

Desuden varetager Kulturstyrelsen følgende koncernopgaver under Kulturministeriet:
•Administration af tipsmidler under tipsaktstykket
•Folkeoplysning
•Gennemførelse af statistik på kulturområdet
•HR-opgaver
•Kommunikation
•Tilskudsadministration

Hvad kan der søges tilskud til:

Kulturstyrelsen støtter op omkring mange forskellige tiltag inden for kultur.
Se mere her