Kontaktoplysninger

Kultur delprogrammet:
Kulturstyrelsen
Jesper Blaabjerg Holm
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
jbh@kulturstyrelsen.dk
tlf. 3373 3373 og 3374 5023
Læs mere her.

MEDIA delprogrammet:
Det Danske Filminstitut
Ene Katrine Rasmussen og Maiken Høj
Gothersgade 55
1123 København K
ener@dfi.dk og creativeeurope@dfi.dk
tlf. 2047 0290 og 3374 3442
Læs mere her.

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Forening
 • Region

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Type støtte

 • Finansiering

Forretningsområde

 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur

Beskrivelse

“Et Kreativt Europa” skal fremme europæisk film og de kulturelle og kreative sektorer, så de kan øge deres bidrag til vækst og beskæftigelse. Med et budget på 1,46 mia. euro i perioden 2014-2020 vil programmet støtte titusinder af kunstnere, kulturarbejdere og branchefolk på det audiovisuelle område og organisationer inden for scenekunst, billedkunst, forlagsvirksomhed, film, tv, musik, tværfaglige kunstarter, kulturarv og computerspilindustrien. Finansieringen vil gøre det muligt for dem at arbejde på tværs af grænserne, at nå ud til nye publikumsgrupper og at udvikle de færdigheder, som er nødvendige i en digital tidsalder. Ved at hjælpe kulturelle værker i Europa med at nå ud til publikumsgrupper i andre lande bidrager programmet også til at beskytte den kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Programmet:

 • Beskytter og fremmer kulturel og sproglig alsidighed i Europa og støtter Europas kulturelle mangfoldighed.
 • Bidrager til Europas målsætninger om intelligent, bæredygtig og inkluderende økonomisk vækst.
 • Hjælper de kulturelle og kreative sektorer med at tilpasse sig den digitale tidsalder og globalisering.
 • Giver adgang til nye internationale muligheder, markeder og publikummer.
 • Det nye program bygger på succesen bag MEDIA programmet, MEDIA Mundus og EU’s kulturprogram.

“Et Kreativt Europa” støtter blandt andet:

 • Samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser mellem kulturelle og kreative organisationer både i og udenfor EU.
 • Netværk, der hjælper de kulturelle og kreative sektorer med internationale aktiviteter og med at styrke deres konkurrencedygtighed.
 • Oversættelse og promovering af litterære værker på tværs af markederne i EU.
 • Platforme med kulturelle aktører, der fremmer nye kunstnere og stimulerer et bredt europæisk udbud af kulturelle og kunstneriske værker.
 • Kompetenceudvikling og efteruddannelse for professionelle indenfor den audiovisuelle branche.
 • Udvikling af fiktionsfilm, tv-serier, animationsfilm, kreative dokumentarfilm og computerspil til europæiske biografer, tv-stationer og andre platforme.
 • Salg og distribution af audiovisuelle værker i og uden for Europa.
 • Filmfestivaler, der har europæiske film på programmet.
 • Særlige midler til internationale koproduktioner
 • Publikumsrettede aktiviteter, der kan være med til at udbrede kendskabet til og fremme interessen for europæiske film gennem en bred vifte af arrangementer.

Kapital og støtteprocent

Programmet løber i perioden 1/1-14-31/12-20 og har et samlet budget på 1,46 mia. euro.

Ansøgningsskema

Alle ansøgere skal registrere sig i den nye Participant Portal og modtager en PIC-kode (Participant Identification Code) som man skal bruge til den elektroniske ansøgning. I portalen lagres oplysningerne om selskabet, men profilen kan opdateres løbende. Man kan dermed bruge samme profil, næste gang man ansøger.
Ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet online - en e-form. Ansøgningen skal være afsendt senest kl.12 på ansøgningsdagen, og vi anbefaler at have alt materiale og tekst forberedt, så e-formen kan udfyldes samlet.
Ansøgningsskemaet findes her.

Hvem kan søge

Organisationer, samt private og offentlige institutioner kan søge om bidrag.

Ansøgningsfrist

Der er løbende frister til forskellige puljer - se oversigten her.